á hậu nghĩa là gì?

á hậu nghĩa là gì?, á hậu được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 1 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
á hậu trong tiếng anh là:

runner up, second-best (in a beauty contest)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *