âm thầm nghĩa là gì?

âm thầm nghĩa là gì?, âm thầm được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 1 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
âm thầm trong tiếng anh là:

deep, profound, quiet, latent, secret; to keep quiet, secret

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *