án binh bất động nghĩa là gì?

án binh bất động nghĩa là gì?, án binh bất động được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 1 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
án binh bất động trong tiếng anh là:

to not to throw one’s troops into battle, station troops and lie low

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *