êm ấm nghĩa là gì?

êm ấm nghĩa là gì?, êm ấm được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 1 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
êm ấm trong tiếng anh là:

still, peaceful, united, harmonious, tranquil

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *