ông đồng nghĩa là gì?

ông đồng nghĩa là gì?, ông đồng được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 1 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
ông đồng trong tiếng anh là:

psychic, medium

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *