ông ta mất hồi nào nghĩa là gì?

ông ta mất hồi nào nghĩa là gì?, ông ta mất hồi nào được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 2 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
ông ta mất hồi nào trong tiếng anh là:

when did he die?

Leave a Reply

1 Gửi Trên "ông ta mất hồi nào"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về
124910155725689
Member

ý nghĩa: ông ta đã mất hồi nào
ví dụ: ông ta mất hồi nào