ông trùm nghĩa là gì?

ông trùm nghĩa là gì?, ông trùm được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 1 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
ông trùm trong tiếng anh là:

godfather, magnate, tycoon, baron, lord, leader, head

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *