úy lạo nghĩa là gì?

úy lạo nghĩa là gì?, úy lạo được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 2 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
úy lạo trong tiếng anh là:

to solace

Leave a Reply

1 Gửi Trên "úy lạo"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về
124910155725689
Member

úy lạo là thăm hỏi, an ủi( bằng lời nói, vật phẩm) những người vì sự nghiệp chung mà chịu mất mát hoặc vất vả, khó nhọc