vi phạm nghĩa là gì?

vi phạm nghĩa là gì?, vi phạm được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 2 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
vi phạm trong tiếng anh là:

to transgress, violate; violation

Leave a Reply

1 Gửi Trên "vi phạm"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về
219396542587898
Member

Ý nghĩa:Vi phạm là hành vi sai trái của pháp luật
Ví dụ:Là hành ví trái quy định của pháp luật. Tính trái pháp luậ. tủa hành vi thể hiện ở chỗ làm không đúng điểu pháp luật cho phép, không làm hoặc làm không đầy đủ điều pháp luật bắt buộc phải làm hoặc làm điều mà pháp luật cấm;