vi thiềng nghĩa là gì?

vi thiềng nghĩa là gì?, vi thiềng được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 1 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
vi thiềng trong tiếng anh là:

give proofs of gratitude, a small gift

Leave a Reply

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo về