xài xể nghĩa là gì?

xài xể nghĩa là gì?, xài xể được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 2 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
xài xể trong tiếng anh là:

to give somebody a telling-off or talking-to

Leave a Reply

1 Gửi Trên "xài xể"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về