xảo hoạt nghĩa là gì?

xảo hoạt nghĩa là gì?, xảo hoạt được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 1 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
xảo hoạt trong tiếng anh là:

false, untrue, cheating, deceitful, two-faced, misleading

Leave a Reply

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo về