xảo quyệt nghĩa là gì?

xảo quyệt nghĩa là gì?, xảo quyệt được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 1 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
xảo quyệt trong tiếng anh là:

craft, cunning; cunning, artful

Leave a Reply

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo về