xấu như ma nghĩa là gì?

xấu như ma nghĩa là gì?, xấu như ma được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 1 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
xấu như ma trong tiếng anh là:

frightfully ugly, as ugly as sin, as ugly as a

Leave a Reply

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo về