xếp nghĩa là gì?

xếp nghĩa là gì?, xếp được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 1 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
xếp trong tiếng anh là:

(1) to order, arrange, put in order, pile, fold; (2) master, boss

Leave a Reply

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo về