xộ khám nghĩa là gì?

xộ khám nghĩa là gì?, xộ khám được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 2 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
xộ khám trong tiếng anh là:

to be in jail (slang)

Leave a Reply

1 Gửi Trên "xộ khám"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về