xóa bỏ nghĩa là gì?

xóa bỏ nghĩa là gì?, xóa bỏ được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 1 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
xóa bỏ trong tiếng anh là:

to cross out, erase, annul, delete, rub out, suppress, abolish, eliminate

Leave a Reply

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo về