xúy xóa nghĩa là gì?

xúy xóa nghĩa là gì?, xúy xóa được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 2 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
xúy xóa trong tiếng anh là:

to forgive, pardon

Leave a Reply

1 Gửi Trên "xúy xóa"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về